PFAS Solutions

 • Καθαρισμός δείγματος με Target Filters
 • Target Vials για αποθήκευση και ανάλυση του δείγματος σας
 • Προσυγκέντρωση με το CHRONECT SymbiosisENVIRON
 • Πιστοποιημένες πρότυπες ενώσεις PFAS
 • Ανάλυση PFAS με LC-MS/MS (timsTOF, QTOF και QQQ)

Τα υπερφθοροαλκυλιωμένα χημικά PFAS γνωστά και ως «Παντοτινά Χημικά» έχουν προκαλέσει μεγάλες περιβαλλοντικές ανησυχίες τα τελευταία χρόνια, ύστερα από την χρήση τους σε βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές. Τα PFAS είναι φθοριωμένες αλειφατικές ενώσεις ανθρωπογενούς προέλευσης, και ταξινομούνται στην ευρύτερη οικογένεια των POPs (Εμμένοντες Οργανικοί Ρύποι) με την ανθρακική τους αλυσίδα να παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα (λόγω του πολωμένου δεσμού C-F). Τα PFAS διακρίνονται έναντι άλλων ρύπων για την μακρά διατήρηση τους στο περιβάλλον, την ικανότητα τους να «ταξιδεύουν» σε μεγάλες αποστάσεις από τα σημεία απόρριψης τους καθώς και για την ισχυρή τοξική τους συμπεριφορά.

Οι ενώσεις PFAS είναι τυπικά διαλυτές στο νερό. Λόγω της διαλυτότητάς τους στο νερό και της σταθερότητας τους, θεωρούνται περιβαλλοντικά κινητές χημικές ουσίες, και επομένως μπορούν να βρεθούν σε όλα τα περιβαλλοντικά μέσα. Η μετακίνηση των PFAS μέσω επιφανειακών υδάτων ή διαμέσου του υδροφόρου ορίζοντα προκαλεί την συσσώρευση τους στο περιβάλλον και αυτά περνάνε με την σειρά τους στα φυτά, στα ζώα και καταλήγουν στον άνθρωπο.

Τις τελευταίες δεκαετίες η συστηματική χρήση και σύνθεση χιλιάδων υπερφθοροοαλκυλιωμένων ενώσεων σε παγκόσμια κλίμακα έχει στρέψει την επιστημονική κοινότητα στην προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες, για λεπτομερή ανάλυση και χαρακτηρισμό αυτής της ειδικής κατηγορίας ρύπων. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα PFAS λόγω του βιοσυσσωρευτικού τους χαρακτήρα προκαλούν πληθώρα ασθενειών και είναι πιθανώς καρκινογόνες για τα ζώα και τους ανθρώπους, ακόμη και σε ελάχιστα επίπεδα. Όμως, οι ακριβείς επιπτώσεις που προκαλούν οι υπερφθοριωμένες ενώσεις δεν είναι πλήρως γνωστές και γι’ αυτό κάποιες έχουν σταματήσει να παράγονται. Παρόλα αυτά, η εξαιρετική τους σταθερότητα έχει οδηγήσει τις κατασκευαστικές στην σύνθεση νέων ομόλογων ενώσεων για χρήση και αντικατάσταση των ήδη απαγορευμένων.

Οι υπερφθοριωμένες ενώσεις στο περιβάλλον έχουν εγείρει ανησυχίες και έχει κριθεί επιτακτική η ανάγκη για ιχνηλάτηση, παρακολούθηση και καταγραφή με απώτερο σκοπό την ποσοτικοποίηση των ήδη γνωστών ενώσεων και ταυτοποίηση αγνώστων υπερφθοριωμένων ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Προς το παρόν, γνωρίζουμε την ύπαρξη περισσότερων από 9000 συνθετικών ενώσεων που εντοπίζονται στο περιβάλλον, σε λίμνες, σε θάλασσες, σε τρόφιμα, στο πόσιμο νερό κ.α. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο πρώτος Ευρωπαϊκός χάρτης μολυσμένων περιοχών με PFAS. Ο χάρτης δημιουργήθηκε από τη Le Monde και τους 17 συνεργάτες της από τη διασυνοριακή έρευνα, του Project Forever Pollution. Είναι ο πρώτος χάρτης που δείχνει την έκταση της μόλυνσης της Ευρώπης από χημικές ενώσεις που ανήκουν στην οικογένεια των PFAS. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Η Target Analysis μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει το φάσμα της δειγματοληψίας και της επεξεργασίας του δείγματος όπως φιαλίδια, φίλτρα σύριγγας κ.α., την προσυγκέντρωση του δείγματος μέσω ρομποτικών συστημάτων (δυνατότητα online και offline) που συνδέονται με όλα τα αναλυτικά σας συστήματα, τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των PFAS μέσω πιστοποιημένων πρότυπων ουσιών, ιχνηθετημένων ή μη. Επιστημονικό εξοπλισμό, όπως συστήματα υγρής χρωματογραφίας συζευγμένα με φασματομετρία μαζών, που μπορεί και διακρίνει ισομερείς ενώσεις με μεγάλη ακρίβεια.

Δειγματοληψία και επεξεργασία δείγματος – Target Vials – Target Filters

H Target Analysis σας προσφέρει φιαλίδια για την αποθήκευση και ανάλυση των δειγμάτων σας σε διαφορετικούς όγκους, υλικά κατασκευής και χρώματα τα οποία συνδυάζονται με τα ειδικά καπάκια τους, ανάλογα την εφαρμογή και το δείγμα. Επιπλέον, βρείτε ποικιλία σε φιλτράκια σύριγγας για αποτελεσματικό καθαρισμό του υποστρώματος και ταυτόχρονα να βελτιστοποιήστε την ανάλυση σας και να βοηθήσετε στην καλή λειτουργία του εξοπλισμού σας διατηρώντας και αυξάνοντας τον χρόνο ζωής τους.

 • Κατεβάστε τον κατάλογο μας εδώ.

Προσυγκέντρωση δείγματος – CHRONECT Symbiosis ENVIRON

Τα PFAS ως χημικές ενώσεις βρίσκονται διαλυμένες σε κάποιο υπόστρωμα στο περιβάλλον και ανιχνεύονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Πολλές φορές οι αναλυτές αδυνατούν να εντοπίσουν κάποιο σήμα είτε γιατί το δείγμα είναι πολύ «βρώμικο» και καταστέλλει το σήμα των PFAS είτε γιατί είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης του αναλυτικού οργάνου. Ένας συνηθισμένος τρόπος για να μπορέσει ο αναλυτής να ανιχνεύσει σήμα από τα PFAS είναι να καθαρίσει το δείγμα ώστε να μειώσει το background noise και στην συνέχεια να προσυγκεντρώσει το δείγμα με το CHRONECT Symbiosis ENVIRON, ώστε να αυξήσει τις συγκεντρώσεις των υπό προσδιορισμό αναλυτών.

Το CHRONECT Symbiosis ENVIRON είναι μια λύση που προσφέρει η Target Analysis για την αποτελεσματική προσυγκέντρωση του δείγματος σας! Εγγυημένη λύση, για γρήγορα, επαναλήψιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

 • Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ.
 • Δείτε το προϊόν εδώ.

Πιστοποιημένες πρότυπες ενώσεις PFAS

 • Single PFAS Compounds
 • Mix PFAS Compounds

Η Target Analysis σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα πρότυπων ενώσεων PFAS για να πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα τις αναλύσεις σας σε δείγματα πόσιμου νερού, σε απόβλητα νερών, σε υδατικά συστήματα, στο έδαφος, σε λάσπες, σε βιολογικά δείγματα κ.α., με την χρήση LC-MS/MS συστημάτων. Δείτε τα προϊόντα εδώ.

Η Target Analysis σας προσφέρει την δυνατότητα να φτιάξετε ένα δικό σας, μοναδικό πρότυπο (custom-made CRM) με πολλές ενώσεις διαλυμένες σε συγκεκριμένο διαλύτη με ίδιες ή/και διαφορετικές συγκεντρώσεις. Αυτή η φόρμα δεν περιορίζεται μόνο για τα PFAS!

 • Συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

Ανάλυση PFAS με LC-MS/MS

Η αποτελεσματική ανάλυση των PFAS αποτελεί μέχρι και σήμερα μια πρόκληση. Οι παρεμποδιστικοί παράγοντες που μέχρι τώρα επηρέαζαν την πλήρη απεικόνιση των PFAS οφείλεται σε μια σειρά από αδυναμίες που αντιμετώπιζε η επιστημονική κοινότητα:

 • Η αξιολόγηση των PFAS απαιτεί ταυτόχρονο συμπροσδιορισμό χιλιάδων ενώσεων που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στο εύρος μαζών, τις χημικές ιδιότητες και την ισομέρεια τους.
 • Τα προϊόντα αποικοδόμησης τους (παράγωγα) δεν είναι ασυνήθιστα, ειδικότερα σε μόρια μακράς ανθρακικής αλυσίδας.
 • Δεν υπάρχουν πρότυπα για όλες τις χημικές ενώσεις PFAS
 • Οι μοριακές βάσεις δεδομένων PFAS και οι διαδοχικές φασματικές βιβλιοθήκες μάζας είναι περιορισμένες.
 • Οι ισομερείς ενώσεις PFAS απαιτούν υπερ-σύγχρονα αναλυτικά συστήματα φασματομετρίας μαζών συζευγμένα με υγρή χρωματογραφία για τον διαχωρισμό και χαρακτηρισμό τους. Ο διαχωρισμός τους δεν επιτυγχάνεται πάντοτε από την υγρή χρωματογραφία.

Ωστόσο, σύγχρονα αναλυτικά συστήματα μας δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων για την αποτελεσματική ταυτοποίηση των PFAS, της ολοένα αυξανόμενης μάστιγας των επικίνδυνων ρύπων.

Την τελευταία πενταετία η Bruker Daltonics κατάφερε να συνδυάσει καινοτόμες πρωτοποριακές τεχνολογίες και να δημιουργήσει μια σειρά υβριδικών φασματομέτρων μάζας, τα οποία φέρεται να ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα που δυσκόλευαν την ανάλυση των ρύπων PFAS. Η φασματομετρία κινητικότητας ιόντων (Ion Mobility Spectrometry) σε συνδυασμό με την φασματομετρία μαζών έχει αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο και έχει δώσει μια άλλη πνοή στον χαρακτηρισμό και προσδιορισμό ισομερών ενώσεων για την ανίχνευση PFAS και άλλων POPs σε περιβαλλοντικά δείγματα. Μέχρι σήμερα η Bruker έχει λανσάρει στην αγορά μια σειρά από υβριδικά συστήματα MS με το timsTOF Pro 2 να ξεχωρίζει! Χαρακτηρίζεται από ευκολία στην χρήση, ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε αναλυτικά εργαστήρια ρουτίνας αλλά και για ερευνητικές δραστηριότητες.

Η Bruker Daltonics δίνει λύσεις για τις αναλύσεις επικίνδυνων ρύπων και με τις τεχνολογίες τριπλού τετραπόλου (QQQ) καθώς και την QTOF.

Η Target Analysis σε συνεργασία με την Bruker Daltonics, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο, μπορεί να σας υποστηρίξει με:

 • Επιστημονικό εξοπλισμό
 • Software
 • Πλήρες πακέτο με αναλώσιμα και ανταλλακτικά
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Τεχνογνωσία
Scroll to Top