Μην χάσετε την προσφορά, που έχουμε μέχρι της 31 Οκτώβρη 2023!

Με δυο στήλες Evosphere (1.7μm, 3μm ή 5μm), σε οποιαδήποτε διάσταση και σε οποιοδήποτε υλικό, σας δίνουμε δώρο άλλη μια της επιλογής σας! Αυτή η προσφορά αφορά τις νέες στήλες υγρής χρωματογραφίας της Fortis, κατασκευασμένες με πατενταρισμένη τεχνολογία μονοδιασπαρμένων σωματιδίων.

Στην Target Analysis προσπαθούμε συνεχώς να συμβαδίζουμε με τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και να φέρουμε στην Ελληνική αγορά προϊόντα, τα οποία θα κάνουν ευκολότερη την ζωή σας στο εργαστήριο. Η εταιρία μας διαθέτει πολλούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εδραιωθεί στον τομέα της Χρωματογραφίας και της Ανάλυσης επί σειρά δεκαετιών. Οι συνεργάτες μας κατασκευάζουν δοκιμασμένα state-of-the-art προϊόντα, τα οποία σας εγγυώνται αξιόπιστα αποτελέσματα και ανθεκτικότητα στην αναλυτική σας μέθοδο. Ο συνδυασμός τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων με την τεχνογνωσία, που διαθέτει η ομάδα της Target Analysis, μπορούν να μειώσουν το χρόνο και το κόστος της ανάλυσης σας με καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές.

Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει στήλες Evosphere έναντι μιας παραδοσιακής;

H Fortis-technologies έχει σχεδιάσει ένα νέο πυριτικό υλικό, πλήρως πορώδες, μονοδιεσπαρμένων σωματιδίων που εφαρμόζονται ως στατική φάση στις στήλες υγρής χρωματογραφίας. Η σειρά στηλών της Evosphere είναι εκλεκτική για πολλά χημικά υποστρώματα (αναφέρονται παρακάτω), έχει υψηλή ικανότητα φόρτωσης δειγμάτων, είναι επαναλήψιμη, έχει υψηλή αποδοτικότητα και δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οι παραδοσιακές στήλες χρωματογραφίας είναι πακεταρισμένες με πολυδιεσπαρμένα σωματίδια. Οι στατικές φάσεις πληρώνονται με σωματίδια τα οποία έχουν κατ΄εκτίμηση έναν μέσο όρο μεγέθους σωματιδίων. Η ανομοιομορφία στο μέγεθος επηρεάζει τον ρυθμό διάχυσης και μεταφοράς της μάζας οδηγώντας σε μεγάλους χρόνους έκλουσης και διευρυμένες ζώνες. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να ξεπεραστούν με την νέα τεχνολογία πακεταρίσματος της Fortis, τα σφαιρικά μονοδιεσπαρμένα σωματίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από τέλεια σφαιρικότητα, ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων και εξαιρετική μηχανική αντοχή. Η εφαρμογή τους στην υγρή χρωματογραφία δίνει οξείες κορυφές με υψηλή διαχωριστική ικανότητα, αποδοτικότερες στήλες, ταχύτερη μεταφορά μάζας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Εικόνα 1: Παραδοσιακή κατανομή σωματιδίων σε κλασική στήλη | Κατανομή σωματιδίων της στήλης Evosphere

Οι στήλες Fortis Evosphere® είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογία σωματιδίων στην υγρή χρωματογραφία. Οι στήλες Evosphere® είναι μοναδικές στο είδος τους διότι οι τεχνικές πακεταρίσματος, που ακολουθεί η Fortis, σε συνδυασμό με τα πλήρως πορώδη μονoδιασπαρμένα σωματίδια παρέχουν στον αναλυτή ταχύτερους χρόνους έκλουσης με αυξημένη αποτελεσματικότητα βελτιώνοντας την «παραδοσιακή» ανάλυση για ίδιο μέγεθος σωματιδίων.

Οι στήλες που διατίθενται στην προσφορά:

Τεχνικές προδιαγραφές των στηλών Evosphere

Η χημεία της στατικής φάσης

Εικόνα 2: Αναπαράσταση στατικών φάσεων της οικογένειας Evosphere

Η αποτελεσματικότητα των στηλών της Evosphere συγκριτικά με άλλες εμπορικές στήλες έγκειται στο γεγονός, ότι τα σωματίδια που την απαρτίζουν έχουν μεγάλη επιφάνεια επαφής, έχουν κλιμακώσιμη ικανότητα φόρτωσης δειγμάτων με λιγότερους περιορισμούς και τέλος η ανάλυση ολοκληρώνεται ταχύτερα χωρίς να χάνονται τα ποιοτικά & ποσοτικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης.

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση της αποτελεσματικότητας των στηλών Evosphere έναντι παραδοσιακών
Εικόνα 4: Παρουσίαση τεσσάρων διαφορετικών στατικών φάσεων των στηλών Evosphere.
Αποτελεσματική ανάπτυξη μεθόδων με υψηλή διαχωριστική ικανότητα σε χρόνους κάτω από 10 λεπτά με 14 αναλύτες!
Scroll to Top